HOME CONTACT US ACCOMMODATION DIARY OF EVENTS ACTIVITIES TOWNS PHOTO ALBUM NEWS MEMBERS

Wat sÍ die Kleinmond Belastingbetalersvereniging oor die Begroting?
25 Julie 2012

Ons as inwoners van Kleinmond, en sekerlik ook al ons bure van die ander dorpe binne die Overstrand Munisipaliteit, is met reg trots op ons Munisipaliteit en sy personeel. Ons woon in 'n skoon, ordelike en aangename omgewing wat die munisipaliteit binne vele beperkinge effektief bestuur. Een van hierdie beperkinge is die beskikbaarheid van fondse wat grotendeels uit die sak van die belastingbetaler kom.

As ons na enkele realiteite kyk is dit waar dat 1. die dorpe bitter weinig of geen industrieë het; 2. in elke straat 'n aantal huise te koop is; 3. die oorgrote meerderheid van inwoners pensioenarisse is; 4. die koste van elektrisiteit baie skerp gestyg het en nog aansienlik gaan styg; 5. munisipale amptenare en veral senior bestuurders en raadslede se salarisse besig is om verbysterende syfers aan te neem; en 6. ruim salaris verhogings elke jaar deur Samwu afgedwing word.

'n Ontleding van die tariefstygings wys op die volgende:

1.
Eiendomsbelasting styg met 6,1%. Die amptenary kon nie vir ons enige aanduiding gee van wat die effek van die nuwe eiendomdwaardasies gaan wees nie.

2.
Die totale riool en water koste (verbruik, en basiese en infrastruktuur heffings) styg as volg:
9 kl = 1,8% riool en 0,6% water
15 kl = 3,1% riool en 2,0% water
25 kl = 4,4% riool en 12,6% water
45 kl = 5,6% riool en 22,6% water
70 kl = 5,8% riool en 22,8% water.

3.
Die totale elektrisiteit koste (verbruik, en basiese en infrastruktuur heffings) styg as volg:
200 kWh = 10,7% voorafbetaald of 15,1% op rekening
300 kWh = 10,7% voorafbetaald of 15,9% op rekening
450 kWh = 10,3% voorafbetaald of 16,1% op rekening
600 kWh = 10,0% voorafbetaald of 16,0% op rekening
900 kWh = 10,7% voorafbetaald of 16,2% op rekening.

4.
Vullisverwydering styg vanaf R95,00 per maand na R129,00, of te wel 35,8%.

Wat die eerste 3 items betref, moet ons die Munisipaliteit bedank daarvoor dat die tariewe vir die mense wat spaarsamig met water en elektrisiteit omgaan, so laag gehou is. Dié huishoudings wat 'n rojaler verbruik van water en krag het, word dienooreenkomstig swaarder belas. Mense word aangemoedig om na vooraf betaalde krag oor te skakel.

Wat vullisverwydering betref, het ons rede om ongelukkig te wees. Die Munisipaliteit sien ook nie kans om die las te verlig nie, of om 'n glyskaal te oorweeg sodat die armer gedeelte van die verbruikers (wat in elk geval minder vullis stort) tegemoet gekom word nie. Die Munisipaliteit word versoek om dringend na ingrypende kostebesparings te kyk.

Die gevolg van die skerp styging in die vullistarief is dat die totale verhoging (elektrisiteit uitgesluit) met 8,4% styg vir die onderent van die spektrum, en progressief vermeerder tot meer as 16% vir die groot huishoudings.

Dit is teleurstellend dat die minimum meer as 8% is, ver bo die inflasiekoers, en ver bo die koers wat die armer pensioentrekkende deel van die streek se inwoners kan bekostig. Hierdie stygings is vir die KBBV onaanvaarbaar.

Die totale vergoedingspakket vir die vyf "politieke aanstellings", uitgesluit 9 ander raadslede beloop R3,7 m vir die finansiële jaar. Voeg dan nog hierby 'n bedrag van R3,7m vir die ander 9 raadslede, en R7,7 m vir die sewe lede van die senior bestuurspan, en die pakket koste vir die belatingbetaler beloop meer as R14,1 miljoen. Die res van die personeel verdien R217,4 miljoen, wat die totale salarisrekening op R232,5 miljoen te staan bring, 29% van die totale uitgawe rekening.

Die amptenare kon nie vir ons 'n aanvaarbare rede gee vir die groot styging in die salarisrekening teenoor verlede jaar nie. Die KBBV is van mening dat ons nou die punt bereik het waar ons nie meer sulke salarisse kan bekostig nie.

Hierdie uiters slegte situasie ontstaan omdat vakbonde, vergoedings-analiste en (politieke) rade ver van die Overstrand salarisse bepaal en nie die werkgewer, naamlik die munisipale raad nie.

Nog 'n faktor wat in berekening gebring moet word is die sterk moontlikheid dat die Onverstrand Munisipaliteit van 'n kategorie 4 na 'n moontlike kategorie 6 munisipaliteit "verhoog" mag word. Dit beteken ook dat salarisse van die senior bestuurslede met 'n verdere 4% kan toeneem. Dus amper R1miljoen sonder dat ons meer kundigheid of beter prestasie gaan kry en sonder dat die verantwoordelikhede en aanspreeklikheid gaan toeneem.

Die KBBV is verder ook bekommerd oor die tendens dat openbare eiendom vervreem word om kapitaalwerke te finansier. Die doel mag in baie gevalle suiwer wees, maar dan net as bates soos grond nie in die toekoms weer aangekoop moet word nie. Die bedrag geld wat geleen word, styg elke jaar skerp. Daar is 'n groot agterstand in infrastruktuur. Die surplus fondse om kapitaal te finansier neem jaarliks af. Groot, groot besparings is absoluut noodsaaklik.

Gawie Eksteen
Namens die KBBV Bestuur

NEWS & ARTICLES
 
 NEWSLETTERS
 ARTICLES
  2018 UPDATE AFTER JANUARY FIRES
  2019 MAY UPDATE AFTER JANUARY FIRES
  2013 BIG BLUES MUSIC FESTIVAL
  2012 BEST SUMMER EVER
  BLUE FLAGS AWARDED TO 27 BEACHES
  BOB SKINSTAD FOR THE OVERBERG
  CHELSEA-FLOWER-SHOW-GOLD
  CWTS12 SERIES
  KLEINMOND BELASTING BETALERSVERENIGING...
  KOGELBERG BIRDS
  KOGELBERG NATURE RESERVE IN THE SPOTLIGHT
  LAGOON CLEAN UP
  MOULTING AFRICAN PENGUIN
  OLYMPIC ROAD SHOW 2016
  SA DESTINATION AWARD WINNERS
  SPEAK WHALE COMPETITION
  STONY POINT SPILL
  TOURISM MINGLES
  ULTIMATE BRAAI MASTER FINALISTS
  VLEI HORSES SPRING FOAL
  WHAT IS FYNBOS
appmyVillage stamp
OFFICIAL ACCREDITED HANGKLIP-KLEINMOND TOURISM BUREAU ON THE CAPE SOUTH COAST OF SOUTH AFRICA
© 2019 Copyright Hangklip-Kleinmond Tourism Bureau & Tigme.com

HIT COUNTER